Gimnazjum 1 Andrychów

Neurodydaktyka i neuropedagogika

Neurodydaktyka i neuropedagogika to dziedziny nauki, które zajmują się wpływem stanu neurologii na pedagogikę oraz dydaktykę. Neuropoedagogika obejmuje procesy wychowawczo-kształceniowe (edukacyjne), zaś neurodydaktyka bada przede wszystkim procesy dotyczące kształcenia i nauczania uczniów. Z tymi dziedzinami nauki związane są prace prowadzone nad ludzkim mózgiem, nad sposobem jego działania oraz jego roli w procesie uczenia się. Nauki te doceniają wiedzę o mózgu i jego działaniu, łącząc tę wiedzę z pedagogiką, a w szczególności z procesem dydaktycznym. Głównym celem jest tutaj poznanie działania mózgu oraz procesów zachodzących w nim w trakcie nauki. Dzięki temu można lepiej poznać mechanizmy rządzące ludzkim rozwojem.

Wspólnym mianownikiem neurodydaktyki i neuropedagogiki jest dbałość o poprawę poziomu prowadzenia i wyników edukacji. Traktują one ludzki mózg jako cudowny organ, z którego należy się nauczyć prawidłowo korzystać. Prawidłowe korzystanie oznacza tutaj włączenie wszystkich zmysłów do procesu uczenia się oraz samodoskonalenia.

Neurodydaktyka podkreśla wszystkie rodzaje inteligencji i na podstawie tego, która dominuje u danego człowieka, ma umożliwić mu naukę w takim stylu, który będzie dla niego najbardziej odpowiedni.Pedagog ważna i potrzebna profesja

Bycie pedagogiem jest zaszczytem, ale niesie za sobą także wielką odpowiedzialność. Dlatego musi to być osoba stateczna, zrównoważona i zdrowa moralnie. Dająca dobry przykład młodemu pokoleniu. Na barkach pedagoga spoczywa wiele trudnych spraw związanych z wychowaniem młodego pokolenia. To on często, jako pierwszy musi rozwiązywać trudne sytuacje w relacjach:
- uczeń - nauczyciel
- uczeń - uczeń
- uczeń - rodzic
Pedagog jest kompetentną osobą, która odgrywa niezmiernie ważną rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Jest osobą pełniącą kilka ról takich, jak:
- rola wychowująca
- rola kształtująca
- rola kształcąca
- rola opiekuńcza
Jakie wykształcenie posiada pedagog ?
Pedagog jest specjalistą w swojej dziedzinie.
- Musi mieć ukończone studia magisterskie na tym kierunku.
- A także posiadać stosowne dokumenty zaświadczające, o odbytej praktyce w zawodzie.
- Osoba pracująca w placówce, jako pedagog bardzo często posiada ukończonych wiele kursów dokształcających.
- Pedagog jest niejednokrotnie absolwentem studiów podyplomowych.

 

Poradnia Proterapeutica. Konsultacje psychologiczne dla młodzieży szkolnej

proterapeutica.pl


Psycholog dziecięcy Wrocław

agatabrzezinska.pl